Seal, spol. s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
tel.: (+420) 224 256 502
mail: seal@seal.cz

http://www.seal.cz

Doména clld.eu
je ve vlastnictví spol. SEAL, s.r.o.
CLLD je zkratka pro komunitně vedený místní rozvoj (z anglického community-led local development).